Actueel

Start/Actueel/
7 07 04, 2021

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet is gepubliceerd

2021-04-07T10:15:19+00:00 By |Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet is gepubliceerd

Op 26 maart 2021 is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd. De regeling maakt het aanvullingsspoor geluid compleet: regels en instrumenten gericht op het bereiken van de gewenste geluidskwaliteit in het nieuwe stelsel voor het omgeving...

6 06 01, 2021

Geluidsnormen voor warmtepompen – wijziging Bouwbesluit (uitgesteld tot 1 april 2021)

2021-01-06T14:17:19+00:00 By |Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Geluidsnormen voor warmtepompen – wijziging Bouwbesluit (uitgesteld tot 1 april 2021)

De voorschriften in het Bouwbesluit 2012 voor de bescherming tegen geluid van installaties waren onvoldoende toereikend als het gaat om installaties in energiezuinige gebouwen, zoals bijvoorbeeld warmtepompen die buiten worden opgesteld. De toekomstige...

22 22 11, 2018

Een milieuzone voor brom- en snorfietsen – ook als maatregel tegen geluidoverlast?

2018-11-22T09:22:50+00:00 By |geluid, Gezondheid, hinder, maatregelen, ruimtelijke ordening|Reacties uitgeschakeld voor Een milieuzone voor brom- en snorfietsen – ook als maatregel tegen geluidoverlast?

De gemeente mocht voor de gehele bebouwde kom in Amsterdam een milieuzone voor brom- en snorfietsen instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren en – in het verlengde daarvan – om de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van (andere) verkeersdeelnemers te … Lees verder

22 22 11, 2018

Voorwaardelijke verplichting voor geluid

2018-11-22T08:07:12+00:00 By |1. uitspraak, bestemmingsplan, bestuurlijk lus, evenementen, geluid, ruimtelijke ordening|Reacties uitgeschakeld voor Voorwaardelijke verplichting voor geluid

Bij besluit van 1 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Nieuwkoop het bestemmingsplan “Ter Aar Vernieuwd Verbonden” vastgesteld. Het plan voorziet in een Integraal Kindcentrum (hierna: IKC), een sporthal, woningbouw en een rotonde ter plaatse van de kruising … Lees verder

8 08 11, 2018

Arrest Europees Hof over Programma Aanpak Stikstof

2018-11-08T07:17:52+00:00 By |Luchtkwaliteit, PAS, passende beoordeling, stikstof, wet|Reacties uitgeschakeld voor Arrest Europees Hof over Programma Aanpak Stikstof

Op 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De vragen hadden betrekking op een overeenstemming van PAS met de Europese Habitatrichtlijn en een juridisch … Lees verder

5 05 01, 2016

Bouwbesluit en geluid

2017-07-15T06:37:07+00:00 By |bestemmingsplan, binnenniveau, Bouwbesluit, bouwen, functieverandering, geluideisen, herontwikkeling, kruimelgevallen, transformatie, Vergunningen/Wabo, wet|Reacties uitgeschakeld voor Bouwbesluit en geluid

Wie moet bouwen wordt geconfronteerd met het Bouwbesluit 2012 dat in plaats van de ‘versie’ uit 2003 is gekomen. Het Bouwbesluit 2012 bevat enkele nieuwe voorschriften speciaal voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. De nieuwbouwvoorschriften zijn meestal duidelijk. Het is … Lees verder

29 29 11, 2015

Bouwbesluit en geluid

2015-11-29T15:57:33+00:00 By |bestemmingsplan, Bouwbesluit, ruimtelijke ordening|1 Reactie

  Wie moet bouwen wordt geconfronteerd met het Bouwbesluit 2012 dat in plaats van de ‘versie’ uit 2003 is gekomen. Het Bouwbesluit 2012 bevat enkele nieuwe voorschriften speciaal voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. De nieuwbouwvoorschriften zijn meestal duidelijk. Het is echter veel interessanter en ook lastiger als je met bestaande bouw te maken hebt [...]

11 11 06, 2015

Woonschepen blijven geluidsgevoelig

2017-07-15T06:37:07+00:00 By |Bedrijven, bedrijventerreinen, geluidgevoelig, geluidhinder, industrieterreinen, ligplaatsen, Omgevingswet, overgangstermijn, ruimtelijke ordening, wet, woonscheppen|Reacties uitgeschakeld voor Woonschepen blijven geluidsgevoelig

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De wijzigingen hebben betrekking op de toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen. Foto: … Lees verder

10 10 02, 2015

Geluidsverkavelingsmodel ruimtelijk relevant!

2017-07-15T06:37:07+00:00 By |Bedrijven, bedrijventerreinen, bestemmingsplan, geluid, geluidverdeelplan, geluidzone, industrieterrein, ruimtelijke ordening, uitspraak, Vergunningen/Wabo, verkaveling, Wabo, zonebeheer, zonebeheersplan|Reacties uitgeschakeld voor Geluidsverkavelingsmodel ruimtelijk relevant!

In de uitspraak 201308203/1/R3 van 4 februari 2015 heeft de Afdeling geoordeeld dat een geluidsverkavelingsmodel in bestemmingsplan voor een gezoneerd industrieterrein ruimtelijk relevant is. Het betreft een bestemmingsplan voor het gezoneerd industrieterrein Oosteind te Papendrecht. In het plan is onder … Lees verder