Bestemmingsplannen

Start/Bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen 2014-11-20T09:12:29+00:00

Bij ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies, wordt door SurroundConsult een integraal milieuadvies opgesteld. Dat kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een milieuparagraaf of ruimtelijke onderbouwing van bestemmingsplannen. Ook de milieuregels van het bestemmingsplan en vereisten betreffende de vertaling daarvan op de verbeelding worden door ons opgesteld.

Wij beoordelen of de voorgenomen activiteit in het vigerende bestemmingsplan passen. Indien nodig geven we aan welke aanpassingen nodig zijn en welke procedure (inclusief planning) daarvoor het beste is.

Wij leveren milieuonderzoeken, onderbouwingen van ruimtelijke plannen en besluiten, beschouwen eventuele risico’s en begeleiden het proces van initiatiefneming tot de vaststelling van een aangepast bestemmingsplan.

Indien nodig begeleiden we ook onze klanten in geval van bezwaar en beroep.