Onderzoeken

Start/Onderzoeken
Onderzoeken 2015-12-14T12:23:38+00:00

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen, het verbeteren van infra en vergunningverlening moeten diverse milieuaspecten worden onderzocht. Het gaat om de volgende aspecten:

De onderzoeken stemmen we af op het stadium van de planontwikkeling of vergunningverlening.