Procedures

Start/Procedures
Procedures 2017-07-15T06:46:32+00:00

SurroundConsult biedt ondersteuning bij de gehele procedure van vooroverleg tot het opstellen van een definitieve beschikking. Dit op basis van ruime ervaring, up-to-date kennis van de wet- en regelgeving.

Dat kan betrekking hebben op het opstellen van beleid, vergunningverlening, het afhandelen van ingediende meldingen Activiteitenbesluit, begeleiding van handhaving trajecten of de milieuaspecten bij bestemmingsplanen of beroepsprocedures.

Afhankelijk van de beoogde ontwikkelingen adviseren wij over te volgen procedures en verzorgen wij de contacten met het bevoegd gezag en belanghebbenden.

Onze klanten bieden wij advisering en begeleiding bij wijziging van milieuwetgeving. Wij leveren ook informatie over relevante aspecten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkelingen in het toekomstige Omgevingswet.