Projecten

Start/Projecten
Projecten 2017-07-15T07:07:12+00:00

Rijksinfra Vught

In Vught wordt gewerkt aan grootschalig aanpassing van infrastructuur: het spoor wordt verdiept aangelegd en de N65 wordt aangepast (ook gedeeltelijk verdiept). Naast de bereikbaarheid en veiligheid is de leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt, waaronder geluidoverlast en trillingen.

> Meer informatie

Industrieterrein Uithoorn & Haaksbergen

Aanpassing van de geluidzone van het industrieterrein en verdeling van milieuruimte.

Geluidsbelastingkaarten Gelderland & Breda

Op geluidsbelastingkaarten wordt aangeven wat de geluidsbelasting is in de omgeving van de belangrijkste wegen, spoorwegen, luchthavens en industrieterreinen.

Nieuwbouw woningen

Het bedrijventerrein Kanaalpark in Leiden wordt getransformeerd naar een gemengd, stedelijk woon- en werkgebied. Het bestemmingsplan maakt mogelijk om de leegstaande kantoorpanden te slopen en een nieuw appartementencomplex te realiseren. Om de effecten van geluidsbronnen (weg en spoor) in beeld te brengen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Nieuwbouw Sterrenschool Hilversum

De Sterrenschool Hilversum wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. In 2018 wordt op de huidige plek een van de duurzaamste schoolgebouwen van Nederland gerealiseerd. Omdat geluid in de onderwijsomgeving belangrijk is (en er voldaan moet worden aan de criteria van ‘Frisse Scholen’), is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarin is beschreven op welke wijze de akoestische kwaliteiten in de leslokalen, de gymzaal moeten worden gerealiseerd. Vervolgens is de noodzakelijke geluidisolatie van de scheidingswanden in beeld gebracht.

Uitbreiding distributiecentrum Axell Logistics in Etten-Leur

Axell Logistics beschikt over enkele bedrijfshallen op industrieterrein Vosdonk in Etten-Leur. Om de effecten van de uitbreiding in beeld te brengen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Transformatie kantoorgebouw Dorgelolaan 12 Eindhoven

Het kantoorgebouw aan de Prof. Dr. Dorgelolaan 12 in Eindhoven zal worden vernieuwd en uitgebreid voor de huisvesting van Ernst & Young (EY). Omdat de akoestische kwaliteiten van belang zijn, is onderzoek uitgevoerd naar:

  • De akoestiek van de open werkgebieden
  • De geluidisolatie van de scheidingswanden
  • Beheersing van loopgeluiden en andere contactgeluiden
  • Geluidbeheersing van het restaurant aan het open atrium:
  • De akoestiek van de ruimte
  • Geluidisolatie naar omringende functies

Evenemententerreinen in Breda

Breda kent grootschalige-, standaard- en kleinschalige evenementen en buurtfeesten. Er worden momenteel ongeveer zestig grote en kleinere evenementen georganiseerd, waarvan uitstraling en bereik variëren.

De evenementen hebben meerwaarde, maar kunnen ook hinder veroorzaken. Het is belangrijk om te weten welke evenementen onder welke voorwaarden en op welke plekken georganiseerd kunnen worden, zonder overmatige overlast voor de bewoners. Om regels voor evenementen duidelijk te maken is een Notitie ‘Richting aan evenementen’ opgesteld. Daarin is richting gegeven aan de manier waarop de gemeente Breda om wil gaan met evenementen. Maar de gebruikelijke regels zijn niet altijd van toepassing zijn voor elke evenementenlocatie. Een akoestisch onderzoek kan een basis bieden voor maatwerkoplossingen per locatie.