Geluid en ruimtelijke ordening

Start/Training en opleiding/Geluid en ruimtelijke ordening
Geluid en ruimtelijke ordening 2015-09-30T11:44:54+00:00

Milieu en ruimtelijke ordening zijn aan elkaar verbonden. Er zijn veel raakvlakken tussen milieu en ruimtelijke kwaliteit. Veranderende wetgeving (Wro, Wabo en Chw) zorgt voor veel vragen wanneer een nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd gaat worden. De komst van de Omgevingswet in 2018 zal voor verdere aanpassingen zorgen.

Er zijn instrumenten die belangrijk zijn bij planologische procedures. Instrumenten die gebruikt kunnen worden om de gewenste milieukwaliteit te bereiken. Met het doel een goed handvat te bieden voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van woningbouw of de uitbreiding of verandering van bedrijven.

In deze cursus krijgt u inzicht in welke instrumenten van belang zijn om een goede milieu en ruimtelijke ordening kwaliteit te realiseren.

Plaats

Rozet – Kortestraat 16; 6811 EP Arnhem

Datum

Donderdag 26 november 2015