Industrielawaai/ Zonebeheer

Start/Training en opleiding/Industrielawaai/ Zonebeheer
Industrielawaai/ Zonebeheer 2015-09-30T11:44:13+00:00

Geluidproblematiek op bedrijventerreinen is lastig. Zonering is complex en gebaseerd op vele technische aspecten. Kennis van begrippen, regelgeving en systematiek is van cruciaal belang; niet alleen in het kader van vergunningverlening of handhaving, maar ook bij aanpassing van bestemmingsplannen.

Tijdens de training wordt antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen:

  • Wat is een gezoneerd en niet gezoneerd industrieterrein?
  • Hoe werkt zonebeheer?
  • Wat is de relatie met ruimtelijke ordening?
  • Welke aspecten zijn van belang bij vergunningverlening en handhaving?
  • Hoe kan gewenste omgevingskwaliteit gewaarborgd worden?

Dit op basis van praktische voorbeelden en casussen.

Plaats

Rozet – Kortestraat 16; 6811 EP Arnhem

Datum

Donderdag 19 november 2015