Vergunningen / bedrijven

Start/Vergunningen / bedrijven
Vergunningen / bedrijven 2014-11-20T09:13:30+00:00

Bedrijven moeten zich regelmatig aanpassen aan economische veranderingen. Maar ook de wetgeving  blijft niet hetzelfde. Zelfs vergunningen voor onbepaalde tijd verouderen snel.

Sinds 1 oktober 2010 worden de milieuvergunningen afgegeven op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kortweg Wabo – de omgevingsvergunning.  Deze vergunning vervangt verschillende ‘oude’ vergunningen, zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning of kapvergunning.

SurroundConsult beoordeelt vergunningen, analyseert de knelpunten, regelt nodige aanpassingen en helpt in geval van mogelijke handhaving.

Wij informeren onze klanten over aanpassingen van de wetgeving  die voor hun van belang zijn. Bedrijven krijgen inzicht in deze ontwikkelingen  en kunnen hierop tijdig anticiperen.

SurroundConsult verzorgt de complete procedure van vergunningverlening,  inclusief inpasbaarheid in het bestemmingsplan, onderzoeken, de aanpassing van bestemmingsplan, coördinatie en  contacten met bevoegd gezag.