SurroundConsult

Ruimte in Nederland is niet altijd beschikbaar. Er is sprake van tegenstrijdige belangen. Geluid is een van de aspecten die de beschikbaarheid van de ruimte bepalen. Maar het kan niet apart van andere aspecten gezien worden.

Om geluidruimte goed te beheren is meer nodig dan alleen toetsing aan de wettelijke waarden. Ik richt me op integrale oplossingen in ‘geluidland’, waarbij breed gekeken wordt naar andere aspecten en vooral naar de ruimtelijke ordening. Innovatie, integratie en een duurzame kwaliteit van de (leef)omgeving zijn voor mij belangrijk.

Sinds 1998 is Aneta als adviseur actief op het gebied van Ruimtelijke Ordening en milieu. In 2014 heeft zij haar eigen onderneming SurroundConsult opgericht. Zij is werkzaam voor overheden, gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, maar ook voor particulieren. Zij richt zich voornamelijk op het gebied van geluid. Haar specialismen zijn onder andere gebiedsontwikkeling, beleid, ruimtelijke ordening, milieu en RO-wetgeving, Wabo en de Omgevingswet.

Kenmerkend voor Aneta is een no-nonsense mentaliteit waarbij de wensen van de opdrachtgever centraal staan.

Meer weten? Neem contact op, telefoonnummer +31 (0)6 5073 9862.

Werkgebieden

We helpen u graag bij de realisatie van uw doelen en het beantwoorden van lastige vraagstukken. Wij staan u bij met advies, beleidsformulering en implementatie, het regelen van vergunningen, onderzoek, detachering en training.